גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת ואראבין אדם לחברו: אילָן יוֹחֲסִין - עֵץ הַמִּשְׁפָּחָה בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר שמות פרשת וארא בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים..

ארבעה מינים נוטלים בסוכות:
שניים מהם עושים פֵּרות
(=הלולב והאתרוג)
ושניים מהם אינם עושים פרות. (=ההדס והערבה)
העושים פרות יהיו זקוקים לאלה שאינם עושים פרות,
ואלו שאינם עושים פרות יהיו זקוקים לעושים פרות.
ואין אדם יוצא ידי חובתו בנטילת לולב, עד שיהיו כולם באגודה אחת.
כך הם ישראל, אין מעשיהם נרצים לפני ה' עד שיהיו כולם באגודה אחת.
(על פי תלמוד בבלי, מסכת מנחות דף כ"ז ע"א)

 
 
 

שאלות למחשבה

  • במדרש כתוב: "העושים פרות יהיו זקוקים לאלה שאינם עושים פרות, ואלו שאינם עושים פרות יהיו זקוקים לעושים פרות", ואחר כך נערכת ההשוואה בין ארבעת המינים לעם ישראל.
    חִשבו על דוגמה לאדם הזקוק לאדם השונה ממנו כדי לבצע משימה כלשהי.
  •  חשבו על שני חברים שאתם מכירים – שונים מאוד באופיים אך מסתדרים היטב יחד
מבט לפרשה
מדרש
עברית שפה יפה
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)