גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
פרשת ֳ¡ֳ¹ֳ¬ֳ§
דף ראשי ספר שמות פרשת ֳ¡ֳ¹ֳ¬ֳ§
  מה בפרשה?  
פרשת ֳ¡ֳ¹ֳ¬ֳ§
ישראל מגיעים לים סוּף ונעשה להם נֵס - הים נבקע לשנַיִים, וישראל עוברים ביבשה. אחרי שהם עוברים נסגר שוב הים, והמצרִים, שרדפו אחריהם, טובעים בו. על הנֵס הגדול שקרה להם שרים ישראל את שירת הים.
במסעותיהם במדבר מגיעים בני ישראל למקום שהמַיִם בו מָרים, וה' נותן בידי משה פתרון, כיצד להמתיקם. אחר כך מתלוננים ישראל על רָעָב, וה' שולח להם שְׂלָו (סוג של עוף) ומָן, מן השמיִם. ושוב, במֵי מְריבָה, חסרים לעַם מים, והוא מתלונן על כך. משה מכה על הצוּר, ויוצאים ממנו מים.
לבסוף, מתקיף עמלק את ישראל.  משה נושא את ידיו למעלה, ובעזרת סימן זה מנצחים בני ישראל.  ה' מבטיח למחוֹת את זיכרו של עמלק, לדורות.
 

על אודות האתר על אודות האתר  

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)