גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
פרשת ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©
דף ראשי ספר בראשית פרשת ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©
  מה בפרשה?  
פרשת ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ©
זוהי הפרשה האחרונה בספר בראשית, והיא מספרת על ימיו האחרונים של יעקב. יוסף מביא בפני יעקב את בניו, אפרַים ומנשה, כדי שיברכם, ויעקב מתייחס אליהם בברכתו כאילו היו בניו. אחר כך מברך יעקב את כל בניו, מראובן ועד בנימין, כל אחד בברכה המיוחדת לו. בני יעקב הם אלה שמהם נוצרו שבטי ישראל.
לאחר שיעקב מת, חששו אחֵי יוסף שיחסו הנעים אליהם נבע מכך שהוא לא רצה לפגוע ביעקב, אביהם. אך יוסף מרגיע אותם, ומבטיח להם שימשיך לדאוג להם גם עתה, לאחר שמת יעקב.
 

על אודות האתר על אודות האתר  

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)