גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת ויחיֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²: ֳ®ֳ±ֳ¥ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ֳ©ֳ÷ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת ויחי אדם ואלוהים בפרשת השבוע מדרש


מדרש

הברכות מיעקב

"... וְזֹאת אֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם, וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם" (בראשית, פרק מ"ט פסוק כ"ח).

ויברך אותו אין כתיב כאן, אלא ויברך אותם. למה כך?
אלא בשביל שנתן ליהודה גבורתו של הארי,
וליוסף גבורתו של השור,
ולנפתלי קלתו של איל,
ולדן נשיכתו שלנחש,
שמא תאמר ששבט אחד גדול מן השני?
לכן כללן באחרונה: "אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם",
ועשאן (את כולם) אריות ועשאן (את כולם) נחשים.
וסיבה נוספת,
לפי שחילק להם את הארץ ונתן ליהודה ארץ שהיא עושה שעורים,
ולנפתלי ארץ שהיא עושה חיטים,
אף על פי כן כללן באחרונה שיהיו אוכלים אלו משל אלו.

(על פי בראשית רבה פרשות צ"ז וצ"ט)
 
 
שאלות למחשבה:
 
 
  • איזו בעיה לשונית מפריעה למחבר המדרש?
  • מהם שני הפתרונות שהוא מציע?
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)