גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת בהר סיניֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥: ֳ·ֳ€ֳ¸ֳ¥ֳ‰ֳ¡ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ€ֳ§ֳ¥ֳ‰ֳ·ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥
מילון
דף ראשי ספר ויקרא פרשת בהר סיני בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים...

אמר רבי שמעון בן אלעזר:
בבריאת העולם אמר הקב"ה: "הנה טוב מאֹד"
(בראשית, פרק א' פסוק ל"א).
למה התכוון? – והנה טובה שֵׁינָה.
ושואלים: וכי שינה טובה מאוד?! לא כן שנינו: "יין ושינה לרשעים"?
ענה להם רבי שמעון בן אלעזר:
אלא מתוך שאדם ישן קִמעה, הוא עומד ויָגֵעַ בתורה הרבה.

(על פי בראשית רבה, פרשה ט' סימן ו')


 
 
 

שאלות למחשבה:

  • מדוע לדעתכם חשב רבי שמעון שהפסוק מבראשית נאמר על השינה דווקא? (רמז: המשפט נאמר עם סיום מעשה הבריאה)
  •  מה משפיע על מה – האם העבודה מובילה למנוחה ולשינה טובה יותר, או שהמנוחה והשינה משפיעות על העבודה?
  • האם אתם מרגישים שהשינה משפיעה עליכם לטובה?
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ©ֳ´ֳ₪
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±
ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)