גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת תולדותֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥: ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת תולדות בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים...

איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה?
נקימה – אמר אדם אחד לחברו: השאילני מגלךָ,
אמר לו: לאו!
למחר אמר לו החבר: השאילני קרדומך,
אמר לו: איני משאילך כדרך שלא השאלתני.
זו היא נקימה.
ואיזו היא נטירה?
אמר אדם לחברו: השאילני קרדומך,
אמר לו: לא!
למחר אמר לו החבר: השאילני חלוקך,
אמר לו: הרי לך, איני כמותך שלא השאלתני.
זו היא נטירה.
 (תלמוד בבלי, מסכת יומא דף כ"ג עמוד א')

 
 
 

שאלות למחשבה:

  •  מה לדעתכם מרגיז יותר – נטירה או נקימה?
  •  איזו התנהגות נפוצה יותר לדעתכם – נטירה או נקימה? נסו להסביר מדוע.
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ©ֳ´ֳ₪
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±
ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)