גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת נחֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥: ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת נח בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

שיתוף פעולה

מעשה במלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיה בו בכורות נאות,
והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר
(צולע, שסובל מנכות ברגליו) ואחד סומא (עיוור).
אמר לו חיגר לסומא: "בכורות נאות אני רואה בפרדס, בוא והרכיבני ונביאם לאוכלם".
רכב חיגר על גבי סומא, והביאום ואכלום.
לימים בא בעל פרדס. אמר להן: "בכורות נאות היכן הן?"
אמר לו חיגר: "כלום יש לי רגלים להלך בהן?"
אמר לו סומא: "כלום יש לי עיניים לראות?"
מה עשה בעל הפרדס?
הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאילו היו אדם אחד.
(על פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף צ"א עמוד א'-עמוד ב')

 
 
 

שאלות למחשבה:

  • מדוע, לדעתכם, בחר המלך בשומרים אלו דווקא?
  • כיצד קשור מדרש זה לנושא "שיתוף פעולה"?
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ©ֳ´ֳ₪
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±
ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)