גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
פרשת ֳ¥ֳ©ֳ¢ֳ¹
דף ראשי ספר בראשית פרשת ֳ¥ֳ©ֳ¢ֳ¹
  מה בפרשה?  
פרשת ֳ¥ֳ©ֳ¢ֳ¹
הפרשה הקודמת הסתיימה ברגע של מתח: האם יילקח בנימין מאחיו, ויישאר אצל יוסף? יהודה ניגש להציל את בנימין: הוא מתחנן בפני יוסף שישחרר את בנימין, ואומר כי חיי אביהם בסכנה אם לא יוחזר הילד בשלום לביתו. יוסף מתרגש מדבריו, פורץ בבכי, ואז מגלה להם כי הוא יוסף. הוא מבקש מהם לשוב לארץ כנען וקרוא ליעקב לבוא למצרַיִם.
כששומע יעקב את הבשורה שיוסף חי, הוא יורד למצרַיִם, והמשפחה מתאחדת ומתגוררת בארץ גושן. באותו הזמן הרעב בארץ מצרַיִם גובר ויוסף מוכר לעם המצרי מהמזון שנאגר, וזאת תמורת תשלום. אך עם הזמן גם הכסף של העם המצרי נגמר, ותמורת אוכל מוכרים התושבים את כל אשר להם, עד שקונה יוסף גם את אדמותיהם.
 

על אודות האתר על אודות האתר  

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)