גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת תולדותֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²: ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת תולדות אדם ואלוהים בפרשת השבוע מדרש


מדרש

אשר איתה בבית...

"וַתִּקַּח רִבְקָה אֶת בִּגְדֵי עֵשָׂו בְּנָהּ הַגָּדֹל הַחֲמֻדֹת אֲשֶׁר אִתָּהּ בַּבָּיִת וַתַּלְבֵּשׁ אֶת יַעֲקֹב בְּנָהּ הַקָּטָן" (בראשית, פרק כ"ז פסוק ט"ו).

"אֲשֶׁר אִתָּהּ בַּבָּיִת" – שבהן היה משמש את אביו.
אמר רבן שמעון בן גמליאל:
כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו את אביו.
שאני הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין, וכשהייתי יוצא לשוק, הייתי יוצא בבגדים נקיים,
אבל עשו, בשעה שהיה משמש את אביו – משמשו בבגדי מלכות.
אמר (עשו): אין כבודו של אבא אלא בבגדי מלכות. 

(בראשית רבה פרשה ס"ה)
 
 
שאלות למחשבה:
 
 
  • על פי המדרש, איזו מידה טובה הייתה בעשו?
  • שאלה למחשבה: רבקה בכל זאת העדיפה את יעקב ודאגה שיקבל את הברכות. מדוע?
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)