גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת מטותֳ²ֳ®ֳ© ֳ¥ֳ ֳ¸ֳ¶ֳ©: ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ£ ֳ²ֳ®ֳ© ֳ¥ֳ ֳ¸ֳ¶ֳ©
מילון
דף ראשי ספר במדבר פרשת מטות עמי וארצי בפרשת השבוע חידות
חידות      

 
 
מהי המלה המתקבלת באלכסון?
 1
 2
 3
 4
  
  
 5
  
  
לחצו על תא ממסופר לקבלת הגדרה.
בהצלחה!
 
מי נשבע?

הדוברים התבלבלו בשבועות- נסו להתאים לכל דובר את השבועה המתאימה:

התאימו בין הזוגות
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ§ֳ¯
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)