גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת מטותֳ²ֳ®ֳ© ֳ¥ֳ ֳ¸ֳ¶ֳ©: ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ ֳ¥ֳ©ֳ§ֳ£ ֳ²ֳ®ֳ© ֳ¥ֳ ֳ¸ֳ¶ֳ©
מילון
דף ראשי ספר במדבר פרשת מטות עמי וארצי בפרשת השבוע נקודת חן
נקודת חן

נחש וסוללה


 
 
 

 

 

אני הר במדבר יהודה.
יש לי נחש וגם סוללה.
עליי התבצרו היהודים,
כשנלחמו ברומאים.

  
 
 
 
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ§ֳ¯
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)