גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת בהר סיניֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²: ֳ·ֳ€ֳ¸ֳ¥ֳ‰ֳ¡ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ€ֳ§ֳ¥ֳ‰ֳ·ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²
מילון
דף ראשי ספר ויקרא פרשת בהר סיני אדם ואלוהים בפרשת השבוע מדרש


מדרש

שמיטה ויובל

מצוות השמיטה היא מצווה שמקיימים במשך שנה שלמה – בכל שנה שביעית. ועליה מדבר המדרש הבא:

"גִּבֹּרֵי כֹחַ עֹשֵׂי דְבָרוֹ" (תהלים, פרק ק"ג פסוק כ').
במה הכתוב מדבר?
אמר רבי יצחק: בשומרי שביעית הכתוב מדבר.
בנוהג שבעולם, אדם עושה מצווה לשעה או ליום. שמא לשנה?
וישראל עושין לשנה.
 

(על פי ויקרא רבה, מהדורת מרגליות, פרשה א', סעיף א', ומדרש תהילים, מהדורת בובר, מזמור ק"ג [י"ח])
 
 

שאלות למחשבה:

 
 
  • על פי הפסוק מתהלים, ישראל מכונים "גיבורי כוח". מהי הגבורה על פי המדרש?
  • הסבירו: לדעתכם, מדוע בדבר זה יש עניין של גבורה?
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)