גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת שמותבין אדם לחברו: יְלָדִים מְאֻמָּצִים בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר שמות פרשת שמות בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים..

אמר ריש לקיש: המגביה (=המרים) ידו על חבירו,
אף על פי שלא הִכהו – נקרא רשע.
(תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד ב')

 
 
 

שאלות למחשבה:

  • לפי דברי ריש לקיש, גם מי שרק מאיים להכות – אפילו אם הוא אינו מכה ממש – נקרא רשע.
    נסו להסביר מדוע הוא טוען כך. 
  •  האם אתם מסכימים עם טענה זו?
  
מבט לפרשה
מדרש
פירושים ומפרשים
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)