גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת בראשיתֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥: ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©... ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת בראשית בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

לעמוד בפיתוי

לפי המסורת היהודית בכל אדם שני כוחות – האחד חיובי והוא מכונה "יצר הטוב", והשני שלילי והוא מכונה "יצר הרע". יצר הרע גורם לבני האדם לעבור על חוקים ואיסורים. כיצד פועל יצר הרע וכיצד הוא מפתה את האדם? המדרש מסביר:
אמר ר' אסי:
יצר הרע, בתחילה דומה לחוט של עכביש
(שהוא עדין ובקושי ניכר),
ולבסוף דומה כ עבותות העגלה (שהם חזקים ואי אפשר להשתחרר מהם).
 (על פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף צ"ט עמוד ב') 

 
 
 

שאלות למחשבה:

  • מה היא שיטת הפיתוי של יצר הרע עפ"י המדרש?
  • האם תוכלו להיזכר במקרה שבו התפתתם לעשות מעשה שאסרו עליכם לעשות? כיצד קרה הדבר? מה היו הלבטים שלכם?
  • האם עצם האיסור מגביר את הפיתוי?
  
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±
ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)