גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת וישבבין אדם לחברו: קנאה בין אחים בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת וישב בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים..

אמר רבי אבא אמר שמואל:
שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל על פסיקת הלכה.
הללו אומרים: "הלכה כמותנו", והללו אומרים: "הלכה כמותנו".
יצאה בת קול ואמרה: "אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, אך הלכה כבית הלל".

ואם אלו ואלו דברי אלהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם?
מפני שנוחים ועלובים
(=סבלניים) היו, וכאשר היו חוזרים על לימודם – היו לומדים גם את דברי בית שמאי. ויותר מכך, אף היו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם.
(על פי תלמוד בבלי, מסכת ערובין דף י"ג ע"ב)


 
 
 

שאלות למחשבה:

  • מדוע לדעתכם היו בית הלל לומדים גם את דבריהם של בית שמאי, בעלי הדעה האחרת, אפילו שלא הסכימו אִתם?
  • מה אפשר ללמוד מהתנהגותם של בית הלל?
מבט לפרשה
מדרש
פירושים ומפרשים
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)