גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת עקבֳ²ֳ®ֳ© ֳ¥ֳ ֳ¸ֳ¶ֳ©: ֳ ֳ‡ֳ₪ֳ‚ֳ¡ֳ‡ֳ÷ ֳ₪ֳˆֳ ֳˆֳ¸ֳ†ֳµ ֳ²ֳ®ֳ© ֳ¥ֳ ֳ¸ֳ¶ֳ©
מילון
דף ראשי ספר דברים פרשת עקב עמי וארצי בפרשת השבוע חידות
חידות         

 
 
 

בפרשתנו מופיעות שלוש מילים שמהן נלמדת ברכת המזון- זהו אותן!

   בדיקה
 
 
 הילדים בכיתה התבקשו להביא פרי משבעת המינים; ילד אחד התבלבל והביא פרי שאיננו משבעת המינים- מהו?

 בדיקה בדיקה
 
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ§ֳ¯
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)