גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת עקבֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ₪: ֳ ֳ‡ֳ₪ֳ‚ֳ¡ֳ‡ֳ÷ ֳ₪ֳˆֳ ֳˆֳ¸ֳ†ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ₪
מילון
דף ראשי ספר דברים פרשת עקב פרשת השבוע במשפחה חידות
חידות      

 
 
שבצו את המקומות בארץ בתשבץ:
     
 1
  
  
 2
       
           
  
   
 3
 
         
 4
  
  
  
  
  
   
 5
     
  
   
  
 
 
 6
  
  
  
  
  
  
 
  
 
   
  
     
  
   
  
 
 7
  
  
               
   
 8
 9
  
           
     
  
             
   
 10
  
  
  
         
     
  
             
לחצו על תא ממסופר לקבלת הגדרה.
בהצלחה!
 
   בדיקה
 
ֳ¬ֳ¡ ֳ₪ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ₪ֳ«ֳ¬ ֳ°ֳ¹ֳ ֳ¸ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ₪ֳ¬ֳ¡ ֳ₪ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)