גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת נשאבין אדם לחברו: יוֹצְאִים לַעֲבוֹדָה בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר במדבר פרשת נשא בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים...

כשהחליטו חכמים להחרים את רבי אליעזר, אמרו: מי ילך ויודיעו?
אמר להם רבי עקיבא: אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו
(לרבי אליעזר היו כוחות מיוחדים בזכות צדיקותו. עד כדי כך שרגשותיו השפיעו על המתרחש בעולם. לדוגמה, אם היה כועס או עצוב, דברים היו נשרפים או נהרסים).
מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו בריחוק ארבע אמות.
אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה יום מיומַיִים?
אמר לו: רבי, כמדומה לי שהחברים בְּדֵלִים ממך.
מששמע זאת רבי אליעזר, אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו וישב על גבי הקרקע.
זלגו עיניו דמעות – לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בשעורים.
(על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט ע"ב)


 
 
 

שאלות למחשבה:

  •  מה חשש רבי עקיבא שעלול לקרות אם מישהו לא הגון יודיע לרבי אליעזר על החרם?
  •  מה אפשר ללמוד מתגובתו של רבי אליעזר להודעה על החרם?
מבט לפרשה
מדרש
פירושים ומפרשים
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)