גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת מקץֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥: ֳ§ֳ‚ֳ¬ֳ¥ֳ‰ֳ®ֳ¥ֳ‰ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ¥
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת מקץ בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים..

כאשר אנחנו מדברים על אנשים אחראים אנו מתכוונים לאנשים הנוהגים באחריות ודואגים לא רק לעצמם אלא גם לסובבים אותם. המדרש שלפניכם מביא דווקא מקרה ההפוך: הוא מתאר אדם הנוהג בחוסר אחריות ואינו רואה את השפעת מעשיו על החברה.

שנה רבי שמעון בן יוחי:
משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה.
נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו.
אמרו לו חבריו: "למה אתה עושה כך?!"
אמר להם: "מה אכפת לכם, הרי תחתי אני קודח?!"
אמרו לו: "אך אתה תציף את הספינה על כולנו!"
 

(על פי ויקרא רבה, פרשה ד' סימן ו')


 
 
 

שאלה למחשבה...

  • חִשבו על דוגמה מהחיים שבה מעשה של אדם אחד השפיע לרעה גם על האנשים האחרים שמסביבו.
  • אילו הייתם פוגשים את האדם הקודח בספינה מה הייתם אומרים לו?
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ©ֳ´ֳ₪
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ·ֳ±
ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)