גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת בראשיתֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²: ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©... ֳ ֳ£ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת בראשית אדם ואלוהים בפרשת השבוע מדרש


מדרש

יברא או אל יברא

אמר ר' סימון:
בשעה שבא הקב"ה לברוא את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתות וחֲבורות –
מהם אומרים יִבַּרֵא (האדם), מהם אומרים אל יברא.
מלאך של חסד אומר: יִבַּרֵא, שהוא גומל חסדים.
מלאך של אמת אומר: אל יברא, שכולו שקר.
מלאך של צדק אומר: יברא, שעושה צדקות.
מלאך של שלום אומר: אל יברא, שכולו קטטה.
מה עשה הקב"ה? נטל אמת והשליכה לארץ.
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה:
רבון העולמים מה אתה מבזה אלטיכסייה שלך!
תעלה אמת מן הארץ. 
 
(בראשית רבה פרשה ח')
 
 
שאלות למחשבה: 
 
 
  • מי לדעתכם אמר את המשפט האחרון במדרש "תעלה אמת מן הארץ"? – האל? המלאכים? או אולי המספֵּר, כותב המדרש?
  • מתוך ארבע הדעות של המלאכים השונים, עם איזו דעה אתם מזדהים?
  • לדעתכם, מדוע  דווקא דבריו של מלאך האמת הכעיסו את הקב"ה? 
ֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪
ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ¹
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםֳ®ֳ¡ֳ¨ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)