המשנה: נכון או לא נכון?


כותרת מעוטרת לספר המשנה, מהדורה פרנקפורט, 1720

ענו על השאלות הבאות.

1. במשנה חמישה סדרים (חלקים) כמו בתורה.


2. המשנה מחולקת לפי סדר פרשיות השבוע של התורה.


3. גמרא ותלמוד הם שמות נרדפים.


4. ראשי תיבות תושב"ע הם ”תורה שבעם“:


5. "פרקי אבות" עוסקים בדבריהם של אברהם, יצחק ויעקב, אבות האומה.


6. המשנה והמדרש התחברו באותה תקופה.


7. ההגדה של פסח מבוססת בעיקר על דברי חכמי המשנה.


8. מסכת קידושין במשנה עוסקת בענייני בית המקדש.


9. מסכת מגילה במשנה עוסקת בחג הפורים.


10. המסכת הראשונה של המשנה היא מסכת אבות.