חג הפסחשולחן הסדר מתוך הגדה לפסח מאת האומן היהודי-פולני ארתור שיק 1935

סמנו את התשובה הנכונה ביותר.

1. מתי החל להיווצר נוסח ההגדה לפסח, כפי שהיא מוכרת לנו היום?
2. אילו דברים נהוג להניח בצלחת הפסח?
3. לאיזה מארבעת הבנים יש לומר: "את פתח לו" ומדוע?
4. איזו מגילה תנ"כית נהוג לקרוא בחול המועד של פסח?
5. כמה פעמים מוזכר משה רבנו בהגדה של פסח?
6. כיצד קרוי חלק הארוך ביותר בהגדה של פסח?
7. מהם ראשי התיבות שמוזכרים בהגדה כסימנים לזכירת עשרת המכות?
8. איזה מהמשפטים הבאים הוא המדויק ביותר?
9. מה זה חמץ?
10. מה עושים ב"ביעור חמץ"?
11. מה איננו מבוסס על המספר ארבע בליל הסדר?
12. איזה מהפיוטים הבאים אינו קשור לליל הסדר?
13. כיצד נפתח ליל הסדר?
14. איזה מהבאים אינו שם של פסח?
15. באילו טקסים יהודיים מוזכר אליהו הנביא?