גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת שלח לךבמשפחה: דְּבָרִים שֶׁמַּזְכִּירִים לִי במשפחה
מילון
דף ראשי ספר במדבר פרשת שלח לך פרשת השבוע במשפחה מדרש
מדרש

כשקשה לזכור

לרבי פרידא היה תלמיד, שהיה צריך ללמוד כל דבר ארבע
מאות פעמים עד שלמד.
יום אחד, כשישב רבי פרידא עם תלמידו ללמוד,
ביקשו מרבי פרידא שיבוא לדבר מצווה. הסכים – והמשיך
ללמוד  עם התלמיד, אך הפעם, גם לאחר שחזרו על הלימוד
ארבע מאות פעם – לא למד! שאל אותו רבי פרידא: מה השתנה הפעם?
ענה התלמיד: מאותו זמן שאמרו לאדוני שרוצים שילך לדבר מצווה – הסחתי דעתי, וכל רגע אמרתי: עכשיו ילך הרב, עכשיו ילך הרב, ולכן לא הצלחתי להתרכז בלימוד.
אמר לו רבי פרידא: אם כן, התרכז עכשיו – ואלמד אותך.
חזר ולימד אותו ארבע מאות פעם נוספות – ורק אז הבין התלמיד.

(על-פי תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נ"ד עמוד ב)

 
 
 
 
לב העניין
מדרש
הכל נשאר במשפחה
חידות
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםלב הענייןהכל נשאר במשפחה

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)