גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת תזריעבין אדם לחברו: בִּקּוּר אֵצֶל הָרוֹפֵא בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר ויקרא פרשת תזריע בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים...

מעשה בחסיד ושמו אַבָּא תַּחֲנָה שהיה מהלך בדרך אל עירו בערב שבת וחבילתו מונחת לו על כתפו.
והִנה, בעודו מהלך והשבת קרבה, פגש אדם מוּכֵּה שְׁחִין מוּטָל בפרשת דרכים.
ביקש החולה מאבא תחנה שיעשה אִתו חסד ויעזור לו להיכנס העירה.
אבא תחנה הבין שלא יוכל לעזור לחולה וגם לשאת את החבילה שהייתה חשובה לפרנסתו.
הוא התלבט: אם יניח את החבילה בדרך ויעזור לחולה – עלולה החבילה להיגנב והוא יפסיד את פרנסתו, ואם יניח את החולה לבדו בדרך וימהר לביתו בטרם תיכנס השבת – יעשה מעשה בלתי ראוי, שהרי מוכה השחין עלול למות.
מה עשה? המליך יצר טוב על יצר רע – הניח את החבילה בצד הדרך ועזר לו לחולה להיכנס העירה, ואחר כך חזר ונטל את חבילתו ונכנס לעיר עם דִמדומי החמה.
היה מהלך בעיר והחבילה הגדולה בידו.
התפלאו תושבי העיר ואמרו: האם זהו אבא תחנה החסיד? הייתכן שמחלל הוא את השבת? וגם אבא תחנה בעצמו הרהר בלבו: האם ייתכן שחיללתי את השבת?
מיד נעשה לו נס והשמש לא שקעה, והשבת לא נכנסה עד שהגיע לביתו.
יצאה בת קול ואמרה לו: לך אכול בשמחה את סעודת השבת, מעשיך התקבלו ואת שְׂכָרְך עתיד אתה לקבל.

 (על פי קהלת רבה, פרשה ט')


 
 
 

שאלות למחשבה

  •  מה יכולה ללמד אותנו העובדה שחולה במחלה קשה, כמו מוכה השחין, מוטל מחוץ לעיר ואין איש שדואג לו?
  •  מה אפשר ללמוד מהתלבטותו של אבא תחנה?

 

מבט לפרשה
מדרש
פירושים ומפרשים
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)