גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת שמותאדם ואלוהים בפרשת השבוע: יְלָדִים מְאֻמָּצִים אדם ואלוהים בפרשת השבוע
מילון
דף ראשי ספר שמות פרשת שמות אדם ואלוהים בפרשת השבוע מדרש


מדרש

משה והגדי

אמרו רבותינו:
כשהיה משה רועה צאנו של יתרו במדבר,
ברח ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות.
כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות.
כיון שהגיע משה אצלו אמר:
אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא,
עיף אתה.
הרכיבו על כתיפו והיה מהלך.
אמר הקב"ה:
יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם – 
חייך, אתה תרעה צאני ישראל. 

(שמות רבה (מהדורות שנאן ווילנא) פרשה ב' סעיף ב')
 
 
שאלות למחשבה:
 
 
  • על פי המדרש, מה אחת התכונות החשובות של מנהיג?
  • תנו דוגמה למקרה שבו תכונה זו יכולה להתבטא בהנהגה של עם.
מבט לפרשה
מדרש
חידות
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהחידות

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)