גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
פרשת ֳ°ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­
דף ראשי ספר דברים פרשת ֳ°ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­
  מה בפרשה?  
פרשת ֳ°ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­
משה מבהיר לעם, כי התורה ניתנה גם לדורות הבאים, ולא להם בלבד. העם מוזהר שאם יפנו לעבוד אלוהים אחרים, הארץ תהפוך שממה והם יגלו ממנה. אך כאשר יתחרטו על מעשיהם וישובו לעבוד את האלוהים, ישוב ה' ויקבצם לארץ.
משה ממשיך ואומר כי אף אם נראה שמצוות התורה קשות לביצוע ורחוקות הן – הן לא בשמים ולא מעבר לים – קרובות הן לטבע האדם, ובידו לשמרן.
הוא מדגיש את עיקרון הבחירה החופשית: האל נותן לעם את האפשרות לבחור בין הטוב והרע, בין המוות והחיים. אך בחירה זו מלווה בהמלצה – "ובחרת בחיים".
 

על אודות האתר על אודות האתר  

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)