גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
פרשת קדושים
דף ראשי ספר ויקרא פרשת קדושים
  מה בפרשה?  
פרשת קדושים
מה משמעות הדבר, לדעתכם, היות אדם קדוש? פרשת קדושים פותחת בציווי לבני ישראל: "קדושים תהיו כי קדוש אני"!  התורה לא מסבירה את הציווי, אך נותנת בפרשה רשימה ארוכה של מצוות. אפשר להניח שבמילוי מצוות אלה נעשה אדם קדוש יותר, ומתקרב למידותיו של האל.
המצוות המוזכרות הן גם בתחום שבין אדם לאל, כמו, למשל, החובה לשמור את השבת, או האיסור לעבוד עבודה זרה ולחקות את הגויים. ויש בהן גם מצוות הקשורות למה שבין אדם לחברו. למשל: לתת מתנות לעניים, לא לשים מכשול בפני עיוור, לא לרַכֵל, לא לשנוא ("לא תשנא את אחיך בלבבך"), לכבד את הזקנים, לערוך משפט צודק ועוד.
 

על אודות האתר על אודות האתר  

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)