גלים أمواج חדשות

Click on me to change image
דואר אלקטרוני: join@galim.org.il
טלפון:
02-6584517     
052-3307914
מפת הגעה לסנונית כתובת:
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב,
האוניברסיטה העברית בירושלים,
קמפוס ע"ש אדמונד י. ספרא,
ירושלים 91904
איפה הכסף