גלים أمواج חדשות

הצהרת נגישות


סביבת גלים היא סביבה עתירת אנימציה, משחקים ופעילויות פלאש. בימים אלו אנו בתהליך של בחינת התכנים הקיימים בפורטל והנגשתם לאוכלוסיות רחבות – בהן גם אנשים עם מוגבלויות.

ככלל, רמת הנגישות באתר על פי התקן הישראלי להנגשת תכנים באתרי אינטרנט (ת"י 5568) , המבוסס על תקן 2.0 WCAG העולמי, היא רמה A. תהליך ההנגשה הנוכחי נועד להנגיש את תוכני האתר לקהל הרחב ברמת נגישות AA.

סייג מרכזי לנגישות באתר הוא קיומן של יחידות תוכן המסתמכות על טכנולוגיית פלאש – בעיקר פעילויות אינטראקטיביות ומשחקים. תכנים אלו צפויים לעבור התאמה טכנולוגית שתאפשר גם לגולשים הנעזרים בטכנולוגיות מסייעות ליהנות מהם.

פניות בנושאי הנגשת הפורטל ומשוב עבור אנשים עם מוגבלויות ניתן להפנות לרכז הנגישות הארגוני בכתובת הדוא"ל: nagish@snunit.org.il

איפה הכסף