גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת ויצאבין אדם לחברו: בגלל האהבה בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר בראשית פרשת ויצא בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

השקעה וחריצות

אדריינוס המלך היה מהלך בשבילֵי טבריה. לפתע ראה איש זקן עומד וחופר בורות לנטוע בהם נטיעות.
אמר לו: "סבא, סבא, לו היית משכים קום בצעירותך, לא היית צריך לעבוד כך בזקנותך!"
אמר לו האיש: "גם השכמתי קום, וגם עובד אני עד מאוחר. ומה שטוב לאל שבשמים אני עושה".
אמר אדריינוס לזקן: "סבא, בן כמה שנים אתה היום?"
ענה לו האיש: "בן מאה שנה".
אמר לו: "בן מאה שנה אתה, ואתה חופר בורות לנטוע בהם עצים? וכי נראה לך שתזכה לאכול מהם?"
אמר לו: "אם אזכה – אוכל מפריים, ואם לא אזכה – כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני יגע לבניי!"
אמר לו אדריינוס: "אם תזכה לאכול מעצים אלה, הודע לי".
לאחר זמן הניבו העצים שנטע תאנים.
אמר הזקן בלִבו: "זה הזמן להודיע על כך למלך, כפי שביקש".
מה עשה? מילא סלסלה בתאנים והלך ועמד על דלת ארמונו של אדריינוס.
אמרו לו השומרים: "מה אתה עושה כאן?"
אמר להם: "הכניסו אותי אל המלך", והכניסוהו.
כאשר נכנס, שאל אותו אדריינוס: "מה אתה עושה כאן?"
אמר לו: "אני הזקן שפגשת כשחפרתי בורות לנטוע בהם עצים, ואמרת לי: אם תזכה לאכול מהם, הודע לי. והנה, זכיתי ואכלתי מהם, והנה לך תאנים מפרותיהם".
אמר אדריינוס לעבדיו: "מצווה אני שתביאו לכאן כיסא זהב והושיבוהו עליו. ועוד אני מצווה שתרוקנו את סלו מן התאנים ותמלאו אותו בדינרים".
אמרו לו עבדיו: "את כל הכבוד הזה אתה נותן לזקן היהודי הזה?!"
אמר להם המלך: "בוראו כיבדו והאריך את ימיו, ואני לא אכבדו?!"
 (על פי ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ה')

 
 
 

לעתים קרובות שואלים אנשים שהגיעו לגיל מופלג מהו סוד אריכות הימים שלהם.

  •  מה לדעתכם היה משיב הזקן מהמדרש לשאלה זו?
  • מה הייתם אתם עונים לשאלה זו? מנו דבר אחד שלפי דעתכם עשוי להביא לאריכות ימים.
מבט לפרשה
מדרש
פירושים ומפרשים
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים הדפסה הדפסה

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)