גלים חדשות
כניסה
פרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבועלאתר גליםלאתר סנוניתלאתר של תל"יפרשת השבוע - מגלים ביחד את פרשת השבוע
מה פרשה?מה בפרשה? שם הפרשה ונושאפרשת קדושיםבין אדם לחברו: וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן בין אדם לחברו
מילון
דף ראשי ספר ויקרא פרשת קדושים בין אדם לחברו בפרשת השבוע מדרש
מדרש

מפי חכמים...

מעשה באדם אחד שהפקיד אצל בר־תלמיון מאה דינרים.
לאחר זמן, הלך וביקשם ממנו בחזרה.
אמר לו בר־תלמיון: מה שהפקדת בידי כבר מסרתי בידך.
אמר לו המפקיד: הישבע לי.
מה עשה בר־תלמיון? נטל קָנֶה וניקב אותו, שם בו את הדינרים שהיה חייב והלך ונשען עליו.
אמר למפקיד: קח קנה זה בידך, ואני אשבע לך.
משהגיעו לבית הכנסת אמר בר־תלמיון: נשבע אני בשם אדון הבית הטוב הזה, שמה שהפקדת בידי מסרתי בידך.
מששמע המפקיד שבר־תלמיון נשבע לשקר, התרגז, נטל את הקנה וזרקו לארץ.
נשבר הקנה והתחילו הדינרים מתפזרים מתוכו והוא
[המפקיד] החל ללקטם.
אמר לו בר־תלמיון: לקט, לקט, שמשלך אתה מלקט.

(על פי ויקרא רבה, פרשה ו' סימן)


 
 
 

שאלות למחשבה:

  • האם לדעתכם נשבע בר־תלמיון שבועת שקר?
  •  מה לדעתכם אפשר ללמוד מסוף הסיפור – מכך שהמטבעות התפזרו והאמת התגלתה?

 

מבט לפרשה
מדרש
עברית שפה יפה
קומיקס
רואים עולם
על אודות האתר על אודות האתר קישוריםמבט לפרשהפירושים ומפרשים הדפסה הדפסה

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
חיפוש מתקדם | מפת האתר | על אודות האתר | לדף הראשי
תל"י | גלים | סנונית

בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel

החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

© כל הזכויות שמורות, סנונית וקרן תל"י (ראה תנאי שימוש)