גלים أمواج חדשות

מה מסתתר בפועל?

מה מסתתר בפועל? חזרה
מה מסתתר בפועל? 1 מהו פועל? 2 זה הזמן 3 מגלים פעלים 4 מהו הזמן? 5 מדריך למורה

מהו פועל?

לפניכם כותרות מכתבות. הכתבות עוסקות בזכויות הילדים.

השלימו את המילה החסרה בכל אחת מן הכותרות:

ארגון זכויות הילדים לילדים


אסור שילדים צעירים ולא ילמדו

ארגונים שונים אמנה לזכויות הילד

ילדים את דעתם

 

מחסן מילים: כתבו, מביעים, יעבדו, עוזר

מה משותף לכל המילים החסרות?


 

מהו פועל בעברית?

בדרך כלל, כשאנו מתארים פעולה, התרחשות או שינוי מצב, אנו נזקקים למילים הנקראות פעלים, לדוגמה: ישנתי, נופל, נבחרו, מחומם.
בפועל מסתתר זמן, ואנחנו יכולים לשנות את הפועל ולהטות אותו בזמנים שונים: עבר, הווה ועתיד.