גלים أمواج חדשות

הזכויות שלנו!

הזכויות שלנו! חזרה
הזכויות שלנו! 1 גם לי יש זכות! 2 זכויות חשובות 3 סיפורו של איקבל 4 משחק התאמת מילים 5 סוחרי השטיחים ועבדות ילדים 6 עובדות ודעות 7 הביעו את דעתכם 8 מדריך למורה

זכויות חשובות

רשימת זכויות הילד

במגילת זכויות הילד מפורטות הזכויות שמגיעות לכל ילד בעולם. אלה כמה זכויות מתוך המגילה:

 

1. לכל ילד בעולם יש זכות לשם משלו. גם לי!

2. לאיש אין רשות להכות ילד או ללעוג לו.

3. לכל ילד בעולם יש זכות למשפחה, זכות להיות גם עם אימא וגם עם אבא.

4. לכל ילד בעולם יש זכות לחיים טובים.

5. לכל ילד בעולם יש זכות לקבל טיפול רפואי כאשר הוא חש ברע.

6. לכל ילד יש זכות לומר מה שהוא חושב.

7. לכל ילד יש זכות לשחק במשחקים.

8. לכל ילד יש זכות ללמוד בבית הספר.

9. לכל ילד יש זכות לחיות בלי פחד.

 

 

כי :

יאנוש קורצ'אק היה מורה ומחנך ועזר לילדים רבים בזמן השואה. הוא כתב את המשפט:

"ילדים לא רק יהיו אלא הם בני אדם, ועל כן זכאים לכבוד"

 

מה כוונת המשפט?


שאלה למחשבהאיך המשפט של קורצ'אק מתקשר למגילת זכויות הילד?